Domů Produkty a služby Kurzy a školení
 • +420 774 844 618
 • kontakt@dantemedia.cz

Kurzy a školení

Dante media Česko nabízí kurzy šité přímo na míru. Jsme schopni přijet za vámi stejně tak jako uspořádat školení ve školících centrech téměř kdekoliv.

Kalkulace jednotlivých kurzů dodáme na počkání dle vašich zadaných parametrů - počet osob a lokalita. V ceně kurzu jsou vždy výukové materiály.

Principy mediální komunikace

Pokud chce organizace nebo podnikatel být ve svém podnikání úspěšný, musí mít na své straně veřejnost. Vytvářením a především udržování dobrých vztahů s veřejností se zabývá obor Public Relations (Práce s veřejností). Výsledkem jeho působení je mimo jiné dobrý obraz (image) v očích veřejnosti. Ten není možné vytvářet bez neustálého informování veřejnosti. Jestliže patří mediální zpravodajství mezi nejdůvěryhodnější zdroje informací, pak se zpravodajství logicky jeví jako nejlepší způsob informování veřejnosti.

Poskytování informací veřejnosti či sebeprezentace skrze média je dnes nejběžnější a nejrozšířenější praxí Public Relations. Aby tato praxe byla efektivní, je potřeba udržovat s novináři (médii) dlouhodobě optimální vztahy. To je náplní práce jednoho z oborů PR, Media Relations.

Tento kurz má za cíl přiblížit posluchačům základní principy úspěšné práce v oboru Media Relations.

Osnova kurzu:

 • Marketingové komunikace a PR
 • PR jako východisko pro Media Relations
 • Media Relations
 • Kdo je kdo v médiích
 • Česká mediální scéna a charakteristika médií
 • Zásady práce v oboru PR
 • Krizová komunikace
 • Etika v PR

Časová dotace: 6 hodin

Marketing pro podnikatele

Kurz je určen podnikatelům, kteří chtějí efektivně oslovit své zákazníky.

Obsah kurzu:

 • Marketing, média a komunikace
 • Historie reklamy
 • Jak funguje reklama
 • Typy reklamy
 • Média v reklamní komunikaci
 • Reklama a publikum
 • Psychologie reklamy
 • Jak připravit reklamní kampaň
 • Jak napsat reklamní text
 • Komunikační agentury
 • Nové formy reklamy
 • Reklama a kultura
 • Efektivní reklama (nové poznatky)
 • Měření účinnosti reklamy
 • Legislativa a profesní organizace v reklamě

Časová dotace: 6 hodin

Udržitelné podnikání jako konkurenční výhoda

Kurz je zaměřen na informace o udržitelném jednání a podnikání firmy. V rámci kurzu budou objasněny 3 roviny udržitelnosti a představeny konkrétní možnosti pro podnikatele.

Obsah kurzu

 • Představení udržitelnosti
 • Ekonomická rovina
 • Sociální rovina
 • Environmentální rovina
 • CSR strategie
 • Ekoznačky
 • Etický kodex

Časová dotace: 5 hodin