Domů O firmě Zakladatelé firmy
  • +420 774 844 618
  • kontakt@dantemedia.cz

Zakladatelé firmy

PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.

PhDr. Jan Pospíšilje v naší firmě odborníkem přes marketing a média. Má na starosti vedení Public Relations klientů, mediální poradenství, řízení marketingové komunikace a grafický design.

Své zkušenosti získal již v průběhu studií, a to prací na několika univerzitních projektech. Působil také jako vedoucí marketingu ve společnosti SERVIS CLIMAX a.s. Zahraniční zkušenosti pak získal odbornou praxí ve Slovinsku a především v Kanadě.

Jan je absolventem Fakulty multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (2008), Fakulty masmédií na Panevropské vysoké škole v Bratislavě (2011) a Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (2012). V současné době působí na Moravské vysoké škole v Olomouci jako akademický pracovník.

Je autorem a spoluautorem velké řady odborných článků týkajících se tématu médií, marketingové komunikace a spotřebitelského chování. Podílel se na přípravě učebnic a metodiky mediální výchovy a je autorem knih o reklamě a Public Relations.

Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D.

Ing. et Ing. Lucie Sára Závodnámá na starosti ekonomický chod firmy, komunikaci se zákazníky, nábor zaměstnanců a kontrolu plánů. Své zkušenosti získala při práci v neziskovém sektoru a odbornou praxí v zemích jako je Norsko, Lotyšsko a Kanada. Za zmínku stojí například grafická úprava novin.

Lucie vystudovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v oboru Podniková ekonomika (2008), Finance (2010) a Management a ekonomika (2012). V současné době působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého (Katedra aplikované ekonomie) v Olomouci. Její jméno najdete také v oblasti beletrie, kde se věnuje psaní románů.