Domů O firmě Strategie odpovědného podnikání
  • +420 774 844 618
  • kontakt@dantemedia.cz

Strategie odpovědného podnikání

Firma Dante media Česko, s.r.o. je mladou firmou čerpající ze znalostí svých zakladatelů. Není nám jedno, v jakém prostředí se pohybujeme a proto stavíme naše zásady na několika pilířích společensky odpovědného podnikání.

V ekonomické oblasti si firma zakládá na včasném placení všech svých závazků, na fair play jednání se zákazníky, transparentní jednání s dodavateli a etickém kodexu firmy, který je závazný pro všechny zaměstnance. Pravidelně monitorujeme spokojenost našich zákazníků a pracujeme na zlepšení image firmy. O našich výrobcích i službách poskytujeme vždy pravdivé a jasné informace.

V sociální oblasti odpovědného podnikání se staráme o své zaměstnance, jsou součástí našich rozhodnutí a za svoji práci jsou férově ohodnoceni. Našim stálým zaměstnancům poskytujeme nad rámec jejich platu také zaměstnanecké benefity, které jsou dodatečným oceněním za jejich dobře odvedenou práci. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni podle svého zaměření a plánu rozvoje. Firma poskytuje finanční příspěvky neziskovým organizacím ze svého okolí.

V environmentální oblasti je naší milou povinností dávat přednost ekologicky šetrným výrobkům a službám. Samozřejmostí je třídění odpadu a recyklace některých zdrojů, které zpracováváme. Ve firmě platí úsporná opatření při manipulaci s vodou, energiemi a spotřebou pohonných hmot.