Domů Mohlo by Vás zajímat
  • +420 774 844 618
  • kontakt@dantemedia.cz

Mohlo by Vás zajímat

Kvalita - víme, jak na to!

Ne všechny firmy, které se věnují tisku, dokáží kvalitně zpracovat předtiskovou přípravu. Podívejte se na nejčastější chyby a srovnejte dokumenty Vaší firmy. Našli jste nesrovnalosti? U nás se Vám to nestane!

Řeky

Jako řeky v typografii označujeme pás volného místa, který opticky vzniká v textu, když se na několika po sobě jdoucích řádcích dostanou k sobě mezislovní mezery či jiná nepotištěná místa. Nejčastěji ke vzniku řek dochází při neprofesionální sazbě neproporcionálním písmem.

Nevhodně zvolený font

Každý dokument má svůj účel a k tomu účelu je potřeba zvolit odpovídající grafické zpracování dokumentu. Nejen použité barvy či kompozice určují kvalitu vizuálního vyjádření dokumentu. Velký význam má i vhodně zvolený font. V Česku se stalo používání nevhodných fontů poměrně častým nešvarem. Zářným příkladem je font Comic Sans.

Nevhodné zalomení na konci řádku

Velmi častým prohřeškem proti pravidlům typografie je špatné zalomení textu, kdy je na konci řádku ponecháno jednoslabičné slovo - předložky, spojky. V některých případech typografické normy zakazují ponechávat na konci řádku jakékoliv jednoslabičné výrazy. Takové chyby v textu poukazují na odbytou a nekvalitní práci sazeče.

Sirotky

nebo také parchanty či vdovy, jsou názvy pro chybnou sazbu, kdy na začínající či končící stránce začíná či končí sazba krátkou řádkou. Nejen, že je tato chyba nevkusná, ale značně ztěžuje čtenářovu orientaci v textu.

Mezery mezi jednotlivými znaky

Znakem kvalitní sazby je také vložení stejné mezery mezi všechny znaky označeného textu. V celém textu by mělo být prostrkání stejné. Často jsme však svědky snahy "nacpat" veškerý text do určitého prostoru. Nebo naopak "roztáhnout" text a zaplnit jím potřebnou plochu.

Soutiskové chyby

Soutisk je termín především z ofsetového tisku, kdy je při tisku jednoho objektu použito více barev. Přesnost soutisku je jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují výsledný dojem z vytištěného materiálu. Neostré hrany a obrázky, drobné mezery mezi objekty na stránce, nečitelný text malých velikostí. To vše jsou chyby, které snižují vizuální dojem z tiskoviny.

Nevhodné barvy

Při tiskové produkci je potřeba mít neustále na paměti, že barvy, které vidí uživatel na obrazovce svého počítače, ve většině případů nebudou shodné s barvami, které bude mít dokument po vytištění v tiskárně. Stejně tak neprofesionální výběr barev a barevného sladění celého dokumentu, mohou degradovat jeho kvalitu a ovlivnit výsledný vizuální dojem. Každý člověk má jinak nastavené vnímání toho, co je hezké a co je ošklivé. Bohužel jde často o velmi subjektivní hodnocení, které často neodpovídá již objektivně daným pravidlům používání konkrétních prvků a barevných schémat.