Domů Informační memorandum
 • +420 774 844 618
 • kontakt@dantemedia.cz

Informační memorandum firmy Dante media Česko, s.r.o., IČ 293 90 265

Tento dokument poskytuje zákazníkům Dante media Česko, s.r.o. informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.

Dante media Česko, s.r.o. uchovává o svých zákaznících následující informace:

 • Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro Vaši identifikaci.
 • Kontaktní údaje - hlavně adresa, e-mail a telefonní číslo, tyto informace sbíráme jenom od vás za účelem efektivní komunikace.

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

 • Data jsou primárně užívána k naplnění aktivit, které jsou předmětem činnosti Dante media Česko, s.r.o., tedy organizaci vzdělávacích aktivit.
 • Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru.
 • Dante media Česko, s.r.o. vede účetnictví. kde se mohou objevit informace o vašich platbách vůči podniku.

Jak dlouho vaše údaje držíme?

 • Dante media Česko, s.r.o. ukládá osobní údaje svých zákazníků (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy podniku. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána.
 • Informace o vašich finančních kontaktech jsou drženy 8 let od jejich uskutečnění, tedy po dobu, kdy může být účetnictví Dante media Česko, s.r.o. předmětem finanční kontroly.
 • Databázi zákazníků drží Dante media Česko, s.r.o. po neomezenou dobu pro účely archivace ve věci historického výzkumu.

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

 • Pro činnost Dante media Česko, s.r.o. potřebujeme být schopni vědet kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebuje vaše identifikační a kontaní údaje.

Komu vaše údaje předává Dante media Česko, s.r.o.?

 • Účetnictví pro Dante media Česko, s.r.o. spravuje Danuše Špacírová, Černá cesta 8, 779 00 Olomouc.

Vaše další práva

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.